حضور کارکنان موسسه خیریه مهیار در کنار

همراهان و بیماران مهمان در اقامتگاه مهیار جهت پختن آش نذری برای افطار ماه مبارک رمضان

 

Go to top