سرکار خانم روزبهانی بعد از 5 روز اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در تیر 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

 

Go to top