موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 22 تیر 96 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

Go to top