موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

گزارش تصویری از فعالیت های آموزشی ترویجی مهیار در حوزه سلامت و پیشگیری از سرطان در سال 95     

Go to top