موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

  • اطلاعات مربوط به اساسنامه موسسه خیریه مهیار و نیز تفاهم نامه بین اقامتگاه مهیار و بیمارستان طالقانی در زیر امده است

 

 

 

Go to top