موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

حامیان علمی و پزشکی

پزشكان و متخصصاني که به طور داوطلبانه و بدون انگیزه مالی به عنوان سخنران و كارشناس علمي در سمینارها و کارگاه ها، تيم اجرايي مهيار را همراهي و یا بیماران تحت حمایت مهیار را پذیرش و جراحی نموده اند، به ترتيب حروف الفبا عبارتست از:

  • خانم دکتر اصغایی (پزشک عمومی)
  • خانم دکتر اصفهاني (جراح)
  • خانم دکتر رحمدل (جراح)
  • خانم دکتر شیرازی (متخصص پوست)
  • خانم دکتر طالع (دکترای تغذيه)
  • خانم ظريف يگانه (کارشناس ارشد تغذيه)
  • خانم دکتر محسنی (جراح)
  • خانم دکتر نداف (متخصص زنان و زايمان)
  • آقای دکتر نوذری (پزشک کل نگر و مشاور درمانهای حمایتی)

 

شرکتها و سازمانهای حامی

موسسه خيريه مهيار از مديران و همکاران محترم شركتها و سازمانهاي زير بواسطه حمايتهاي مالي و فرهنگی آنان سپاسگزاري مي نمايد و اميدوار است كه اين فعاليت‌هاي انسان دوستانه بيش از پيش و در سطح ملي توسعه يابد. شركتها و سازمانهای حامي عبارتند از:

 

نشریات حامی مهیار

 

هفته نامه چلچراغ هفته نامه عصر ارتباط روزنامه ایران روزنامه فناوران ماهنامه گزیده مدیریت ماهنامه هنر موسیقی
      
     
ماهنامه پیوست ماهنامه پزشک شهر ماهنامه بهداشت زنان دوماهنامه مدیریت

ماهنامه مهندسی پزشکی 

نشریه پزشکی شخصی

  

 

 

Go to top