موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

فلسفه وجودي موسسه خيريه مهيار ارائه خدمت به بيماران سرطاني بالاي 14 سال در طبقه بي‌بضاعت و كم بضاعت جامعه است كه لازمه آن ارائه مدارك مورد درخواست موسسه و اقدام در جهت تشكيل پرونده است. پس از ارائه مدارك مورد نياز، فرد بيمار و خانواده‌اش مي‌‌توانند از خدمات حمايتي موسسه بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که بیمار حتما باید در یکی از بیمارستانهای دولتی تهران پذیرش شده باشد تا امکان بهره مندی از خدمات موسسه را به تناسب شرایط داشته باشد. مدارك مورد نياز جهت پذيرش و تشکیل پرونده:

  • كپي صفحات اول و دوم شناسنامه بيمار
  • كپي كارت ملي بيمار
  • كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار
  • كپي برگه پاتوبیولوژي
  • دستور پزشك متخصص جهت شيمي درماني
  • كپي گزارش جراحي (در صورت انجام جراحي)
  • جواب آخرين موارد تشخيصي مانند آزمايش، سونوگرافي، آندوسكوپي و ...
  • كپي فيش حقوقي بيمار (در صورتيكه بيمار شاغل نيست و يا به سن قانوني نرسيده است كپي فيش حقوقي پدر بيمار)
  • ساير مدارك مورد نياز به تشخيص مددكار موسسه مهیار

توجه: اصل شناسنامه، كارت ملي و دفترچه بيمه بيمار، جهت مشاهده و تطبيق با كپي در هنگام پذيرش مورد نياز است.

Go to top