موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان.  

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، مؤسسه خیریه مهیار حامی بیماران مبتلا

به سرطان بالای ۱۶ سال،آماده دریافت فطریه و زکات شما عزیز نیکوکار می باشد.

کارت بانک ملی جهت واریز فطریه

6037-9911-9951-7511

کارت بانک صادرات جهت واریز زکات 

6037 6919 9001 8061

 

Go to top