موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

تصاویر مراسم افطار و تامین منابع مالی اقامتگاه دوم موسسه خیریه مهیار

سپاس از همراهی و حمایت نیکوکاران

 

 

Go to top