موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

هر هفته  در محل اقامتگاه موسسه مهیار ، کلاسهای سلامت جسم و ذهن با حضور سرکار خانم دکتر نیکخو برای مهمانان اقامتگاه برگزار می شود

 

Go to top