موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

عکسهای مربوط به آماده سازی اقامتگاه جدید موسسه خیریه مهیار و انتقال بیماران پیوند مغز استخوان و نیازمند به ساختمان جدید (یک ساختمان 5 طبقه با 15 اتاق )

 

Go to top