موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

سرکار خانم معصومه عظیمی بعد از یک ماه و نیم اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

 در آذر 98 ،  این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند

 

 

Go to top