موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

هر هفته برنامه دور همی بهبودیافته های عزیز ، برگزار می شود

این هفته نیز آوا درمانی توسط سرکار خانم نازی قویدل و برنامه دورهمی و جشن تولد برای متولدین دی ماه برگزار شد

با تشکر از مدیریت محترم برنامه ها سرکار خانم حکمت مشتاق و دلبر لک

 

Go to top