موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

حضور سرکار خانم بهاره رهنما در اقامتگاه مهیار و دیدار با کارکنان و بیماران

Go to top