موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

حضور مهندس توکلی معاون شهردار منطقه ۳ ناحیه ۱ بهمراه آقای قلمی- خانم کمالیان - اقای مرادی در محل اقامتگاه موسسه خیریه مهیار

برگزاری جلسه با موضوع تعامل موسسه مهیار با شهرداری منطقه ۳ ناحیه ۱ برای برگزاری سمینارهای آموزشی و برای پیشگیری دوره های ماهیانه

 

Go to top