موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

برگزاري جلسه مجمع ساليانه موسسه خيريه مهيار در تاريخ ٩٩/٨/٢٢ به صورت حضوري و آنلاين با رعايت پروتكل هاي بهداشتي

Go to top