موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

آقای بهرامی ، از بیماران مبتلا به سرطان مهمان اقامتگاه خیریه مهیار ، بعد از ۴۵ روز اقامت ، ترخیص شدند و به شهر خود برگشتند

 

Go to top