موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

تعداد ١٧عدد تلويزيون از طرف خير گرامي جناب آقاي زماني فر به اقامتگاه موسسه خیریه مهیار اهدا شد و اتاقهای بيماران به تلويزيون مجهز شد


 

Go to top