موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

گزارش بازدید از موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پیروان امام حسین در شهر ساوه

 

در تاریخ 29/2/1400 جلسه ای مشترک بین دو موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهیار و پیروان امام حسین(ع) ساوه در محل دفتر خیریه ساوه با حضور خانم دکتر میرحبیبی از شبکه ملی سرطان،آقای سعید شاکری مدیر عامل موسسه مهیار،آقای دکتر اردکانی ریس بخش پژوهش و عضو هیئت مدیره موسسه مهیار،خانم دکتر نیکخو و خانم نسیم اسفندیاری دستیار بخش پژوهش موسسه مهیار با همراهی جناب آقای سیدسبحان میرحبیبی مدیر عامل موسسه امام حسین و خانم زاهدی معاون اجرایی موسسه در خصوص "همکاری های پژوهشی و آموزشی" بین دو مرکز برگزار گردید
در این نشست مقرر شد :
1- دو مرکز در راستای نیل به اهداف پژوهشی با تمرکز بر مباحث روانشناسی سرطان و سلامت با یکدیگر همکاری کنند
2- موسسه خیریه مهیار در حد توان و امکانات خدمات آموزشی و روانشناختی را به مددجویان خیریه امام حسین ارائه کند
3- دو مرکز جهت فراهم‌آوری محتوای آموزشی و ارائه‌ی آن به مددجویان با یکدیگر همکاری کنند
4- تعداد هزار قلک جهت جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی از طرف موسسه مهیار به موسسه امام احسین اهدا شود
5- موسسه مهیار در راستای تجهیز بخش آموزش موسسه امام حسین همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد
6- موسسه امام حسین جهت دریافت خدمات آموزشی و روانشناختی تسهیلات لازم جهت حضور متخصصین این امر که با هماهنگی موسسه مهیار خواهد بود فراهم کند.


امید است که این نتایج با حسن نیت و پشتکار جهت برداشتن گامی موثر در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در دو مرکز،دنبال شود

Go to top