موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه مهیار با حضور تمامی اعضا در تاریخ 1400/04/13 برگزار شد

 

Go to top