موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

چنانچه برای شرکت و سازمان خود دارای وب سایتی هستید می توانید با هماهنگی و آگاهی قبلی موسسه با قرار دادن بنری در سایت و لینک آن به سایت خیریه مهیار مخاطبان و مشتریان خود را با موسسه مهیار آشنا نمایید و در زمره حامیان فرهنگی موسسه باشید.

Go to top