موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

هنرمندان همواره برای مردم ایران ، عزیز و مورد احترام بوده و هستند و از هر قشری که باشند می توانند با هنر خود تاثیرگذاری نموده و یاریگر موسسه خیریه مهیار باشند. 
عزیزانی که در عرصه هنر مانند نقاشی، خطاطی، عکاسی ، موسیقی  و ... فعالیت دارند می توانند با برگزاری نمایشگاه های فردی یا گروهی و یا اهداي آثار خود به موسسه ، ضمن فراهم نمودن مجالی برای معرفی مهیار در جامعه، با فروش آثار خود به نفع موسسه در تکمیل درمان و بهبودی بیماران تحت حمایت مهیار هم سهیم باشند. 

Go to top