موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

علاوه بر كمكهاي مالي ، موسسه خيريه مهيار آماده پذيرش كمكهاي غير مالي شما عزيزان هم مي‌باشد. از آنجا كه ميزان نياز به برخي از اقلام در زمانهاي مختلف سال متفاوت مي‌باشد.موسسه آماده پاسخگويي به سوالات شما هموطن گرامي در خصوص نيازهاي مهم خود مي‌باشد. در ضمن ذكر اين نكته ضروري است كه براي كليه كالاهاي اهدا شده رسيد صادر و به اهدا كننده تقديم مي‌شود. 

بر اين اساس نيازهاي غير مالي موسسه شامل دو بخش است : 1- لوازم و امكانات مربوط به بيمار 2- كالاهاي مصرفي خانوار . 

Go to top