موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

 

با دریافت هر یک از نمونه های بالا ، می توانید برای جمع آوری کمکهای نقدی خود اقدام و از این طریق در پذیرش بیماران مستمند بیشتری ، مهیار را همیاری نمایید.

  • معمولا قلک خانگی مناسب منزل و صندوق کوچک مناسب محل کار و صندوق بزرگ سالنی مناسب سازمانهای پرتردد و اماکن عمومی می باشد.
  • شما می توانید با دریافت و توزیع قلک و صندوقهای مذکور در جمع آوری کمکهای نقدی مراجعان ، آشنایان ، اعضای خانواده و مشتریان اقدام نمایید. 

فرایند تخلیه قلک خانگی ، صندوق های کوچک و بزرگ سالنی :

 1-قلک خانگی :

       به همراه قلکهای خانگی یک بروشور به پذیرنده محترم تقدیم می گردد که در آن ، پذیرنده امکان انتخاب روش ارسالی وجوه جمع آوری شده در قلک را دارد. 

 2-صندوقهای کوچک و سالنی :

      نماینده موسسه مهیار در فواصل زمانی مشخص و یا به درخواست فرد نیکوکار پذیرنده صندوق ، به محل مراجعه و نسبت به تخلیه وجوه مردمی اقدام می نماید و گزارش مبلغ حاصله صندوق به یکی از شیوه های مقتضی اعم از تلفن ، ارسال پیامک ، نامه کتبی و غیره به فرد نیکوکار اعلام و تشکر می گردد و در صورت تمایل نیکوکار عزیز مبنی بر شمارش مبالغ صندوق در محل  برابر نظر ایشان ، اقدام و در همان جا رسید وجه صادر می شود.

 

Go to top