موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

اگر شما عرضه کننده کالا یا ارئه دهنده خدمات قابل فروش هستید و مایلید سهمی در کنار این موسسه جهت کمک درمانی به بیمارن مبتلاء به سرطان و انجام این کار نیک را داشته باشید ، می توانید با اعلام این موضوع به مهیار و اختصاص و واریز درصدی از مبلغ فروش کالا یا محصول خود به این موسسه ، مارا همیاری نمایید.بدیهی است موسسه نیز با معرفی کالا یا خدمات شما در وب سایت و کانال رسمی خود ، اقدام می نماید.

Go to top