موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

استقرار سبد و تاج گل ، نمادی برای ابراز همدردی در مجالس ترحیم دوستان و اقوام محسوب می شود، اما استندهای تسلیت مهیار نظر هر بیننده ای را جلب نموده و مجالی بهتر و مناسبتر برای این همدردی خواهد بود.

باید توجه داشت که هر روزه میلیون ها شاخه گل پر پر و ده ها هزار لیتر آب در این سرزمین کم بارش به هدر می رود.

شما می توانید بجای سفارش سبد یا تاج گلی که پس از یک یا دو روز خشک شده و به دور انداخته می شود، با سفارش استندهای تسلیت مهیار و پرداخت وجه آن به حساب موسسه، در تداوم درمان بیماران مبتلا به سرطان تحت حمایت مهیار سهیم باشید.موسسه خیریه مهیار هم استندی را به نام شما برای عرض تسلیت از جانب خود به مراسم سوگواری مورد درخواست ارسال می کند و پس از پایان مراسم نیز آن را به موسسه باز می گرداند و بدین وسیله شما آداب اجتماعیتان را بجا آورده اید و در بهبودبیماران و جلوگیری از اتلاف آب (این نعمت بزرگ) سهیم شده اید.


تلفن سفارش استند تسلیت: 88602444-021  و 09351365683

استند شماره 1

 

استند شماره 4

استند شماره 2

استند شماره 5 

استند شماره 3

استند شماره 6

 

Go to top