موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

موسسه خيريه مهيار به عنوان یک موسسه مردم نهاد دست همیاری نیروهای داوطلب و علاقه مند به خدمت را صمیمانه می فشارد و در این زمینه از مشارکت نیروهای داوطلب به ویژه جوانان عزیز در انجام فعالیتها و امور مختلف استقبال مي كند. 
برای عضویت داوطلبانه در مهیار لازم است فرم همکاری داوطبانه را تکمیل نموده و آن را به موسسه تحویل و یا بطور مقتضی ارسال نمایید. پس از آن، شما عضو کمیته داوطلبان خواهید بود و برحسب زمینه های همکاری که در فرم خود درج کرده اید همکاری داوطلبانه شما با مهیار آغاز می شود. براي کلیه افرادي كه مايل به همكاري داوطلبانه با مهيار هستند دارا بودن شرايط عمومي زیر جهت همكاري ضروري می باشد: 
- اعتقاد به دين اسلام يا يكي از اديان رسمی مصرح در قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران 
- تایید متقاضی بر عدم ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی ، تحصیلی و اجتماعی

"موسسه مهیار منتظر شماست"

مهیار حس خوب یک همیار

 

دانلود فرم عضویت داوطلب

Go to top