موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

هنرمندان همواره برای مردم ایران عزیز و مورد احترام بوده و هستند و از هر قشری که باشند می توانند با هنر خود تاثیرگذاری نموده و یاریگر موسسه خیریه مهیار باشند. 


عزیزانی که در عرصه هنرهای تجسمی مانند نقاشی، خطاطی، عکاسی و ... فعالیت دارند می توانند با برگزاری نمایشگاه های فردی یا گروهی در حمایت از مهیار ضمن فراهم نمودن مجالی برای معرفی مهیار در جامعه، با فروش آثار خود به نفع موسسه در تکمیل درمان و بهبودی بیماران تحت حمایت مهیار هم سهیم باشند. 
هنرمندانی که در عرصه موسیقی فعالیت دارند نیز می توانند با برگزاری کنسرت و تخصیص بخشی از عواید حاصل از آن به نفع موسسه، حامی بیماران تحت حمایت خیریه مهیار باشند. 
همچنین هنرمندانی که در عرصه هنرهای نمایشی فعال هستند می توانند با اهدای بخشی از درآمد یک یا چند اجرای خود به نفع موسسه به جمع حامیان موسسه مهیار بپیوندند و ما را در ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت بهتر به بیماران کمک نمایند. 
منتظر حضور سبزتان هستیم.

Go to top