موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

در اين شيوه خانواده‌ متوفي مي‌تواند به جاي برگزاري مراسم شب هفتم، چهلم و سالگرد به شکل مفصل و پرهزینه، این مراسم یادبود را به شکل محدودتر برگزار کرده

 

و در عوض هزينه مراسم را به موسسه خيريه مهيار اهدا نمايد تا صرف هزينه‌هاي بهبود بيماران سرطاني گردد و ثواب اين عمل خير نصيب عزيز از دست رفته و شادي روح وي شود.

Go to top