موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

قلکها و صندوقهای مهیار راهی ساده و مطمئن برای پس انداز مبالغ اندک شما برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان است. این نمونه ها در انواع قلک سفالی، صندوق پلکسی کوچک (رومیزی) و بزرگ (زمینی) موجودند.

 

قلکهای سفالی مهیار مناسب منزل، صندوقهای پلکسی کوچک مناسب محل کار و صندوقهای بزرگ مناسب سازمانهای پرتردد و اماکن عمومی می باشند.

وجود قلک در محل شما نشان دهنده نیت خیر و ارتباط عاطفی شما با سایر مهیاران است. هر قلک سفالی در خانه شما به شیوه بصری موسسه مهیار را به اقوام و آشنایان معرفی و تبلیغ می کند. شما هم می توانید با داشتن یکی از این قلکها در منزل در تامین هزینه های بيماران نيازمند و تحت حمایت موسسه سهیم باشید. 

فرایند تخلیه قلکهای سفالی 
به منظور تخلیه قلک سفالی و در صورت تمایل دریافت قلک جدید، نماینده موسسه مهیار با هماهنگی قبلی به محل شما مراجعه نموده و نسبت به شکستن قلک و شمارش وجه داخل آن در حضور فرد نیکوکار و یا نماینده وی اقدام می نماید. پس از دو بار شمارش وجه و اطمینان از درستی مبلغ شمارش شده، یک برگ رسید موسسه که مبلغ موجود در قلک در آن درج می شود به فرد نیکوکار داده می شود. 
در صورتیکه نیکوکار به هر دلیلی تمایل به شکستن قلک در آن محل را نداشته باشد قلک به موسسه آورده شده و پس از شکسته شدن شمارش می گردد. مبلغ حاصله به یکی از شیوه های مقتضی اعم از تلفنی، ارسال پیامک، نامه کتبی و یا پست الکترونیک به فرد نیکوکار اعلام و تشکر می گردد.

Go to top