موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

قلکها و صندوقهای مهیار راهی ساده و مطمئن برای پس انداز مبالغ اندک شما برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان است. این نمونه ها در انواع قلک سفالی، صندوق پلکسی کوچک (رومیزی) و بزرگ (زمینی) موجودند.

قلکهای سفالی مهیار مناسب منزل، صندوقهای پلکسی کوچک مناسب محل کار و صندوقهای بزرگ مناسب سازمانهای پرتردد و اماکن عمومی می باشند.

وجود صندوق مهیار در محل شما نشان دهنده نیت خیر و ارتباط عاطفی شما با سایر مهیاران است. هر صندوق مهیار به شیوه بصری موسسه مهیار را به دیگران معرفی و تبلیغ می کند. شرکتها و سازمانها می توانند با استقرار صندوقهای پلکسی در محل کار، زمینه مشارکت ساده و راحت کارکنان و مشتریان علاقه مند در تامین هزینه های بيماران نيازمند و تحت حمایت موسسه را از طریق جمع آوری مبالغ به ظاهر اندک اما ارزشمند آنان فراهم نمایند چرا که هر صندوقی که پر می شود ممکن است نجات بخش یک زندگی باشد.

فرایند تخلیه صندوقهای پلکسی

به منظور تخلیه صندوق پلکسی یا به زبان عامیانه طلقی، نماینده موسسه مهیار در فواصل زمانی مشخص و یا متعاقب درخواست فرد نیکوکار صاحب صندوق به محل مراجعه نموده و نسبت به بازگشایی صندوق و شمارش وجه داخل آن در حضور فرد نیکوکار و یا نماینده وی اقدام می نماید. پس از دو بار شمارش وجه و اطمینان از درستی مبلغ شمارش شده، یک برگ رسید موسسه که مبلغ موجود در صندوق در آن درج می شود به فرد نیکوکار داده می شود.

در صورتیکه نیکوکار به هر دلیلی تمایل به شمارش وجه در آن محل را نداشته باشد وجه داخل صندوق به موسسه آورده شده و شمارش می گردد. مبلغ حاصله به یکی از شیوه های مقتضی اعم از تلفنی، ارسال پیامک، نامه کتبی و یا پست الکترونیک به فرد نیکوکار اعلام و تشکر می گردد.

Go to top