موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

اگر شما عرضه کننده کالا یا محصولی هستید و مایلید سهمی در کار نیک داشته باشید می توانید با انعقاد تفاهم نامه ای با مهیار و اختصاص و واریز درصدی از مبلغ فروش کالا یا محصول خود به موسسه مهیار و اعلام این موضوع در تبلیغات خود، مارا همیاری نمایید و بدین ترتیب در زمره حامیان مالی موسسه قرار بگیرید.

Go to top