موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

قابل توجه ارگان ها ، سازمان ها و شرکت ها

موسسه خیریه همیاری بیماران مبتلا به سرطان مهیار آمادگی خود را جهت برگزاری همایش آموزشی با موضوعات زیر برای مراکز و موسسات مختلف اعلام می دارد:

  • 27 شهریور روز سلولهای بنیادی
  • 24-30 مهر هفته ملی سلامت بانوان
  • 23-30مهر هفته ملی سلامت روان
  • 24 مهر روز تغذیه سالم

ضمنا همانطوریکه استحضار دارید موسسات خیریه وظایف انسانی خود را از طریق تامین مالی اهدائی سازمان ها و اشخاص حقیقی به انجام می رسانند، لذا ضمن آمادگی کامل جهت برگزاری رایگان اینگونه همایش ها، بدیهی است که یاری رسانی مالی جهت ارتقا توان خدمت رسانی به دردمندان ( مطابق سابقه تعدادی از سازمان ها ) را بعنوان هدیه ای ارزنده پذیرا هستیم.

Go to top