موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

طبق آمار رسمی کشورمان سرطان سومین عامل مرگ ومیر می باشد و قابل ذکر است که نرخ ابتلا نیز سیری صعودی دارد بطوریکه حدود 70هزار مورد بیمار سرطانی جدید شناسائی شده و به آمار افزوده می شود با توجه به این روند ظرف چند سال آینده این مشکل به دومین عامل مرگ و میر در کشور تبدیل خواهد شد. مرحله ای از درمان برخی بیماران، پیوند مغز استخوان می باشد که منجر به کاهش سیستم دفاعی بدن و در نتیجه آماده ی پذیرش هرگونه عفونت و گاها" فوت میشود.به عبارت دیگر ، هزینه بالای پیوند مغز استخوان ،شرایط را برای خانواده ها سخت نموده و در صورت مراقبت نکردن پس از پیوند ، مشکل بیمار و خانواده اش را بحرانی تر از پیش می سازد ، به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلی، موسسه مهیار با هدف کمک به این بیماران برای طی دوره ی نقاهت تصمیم به ایجاد نقاهتگاهی مناسب و مجهز دارد . مخصوصا" برای بیماران شهرستانی که هزینه ی تهیه مکان مناسب را ندارند .

Go to top