موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

 

خدمات درمانی موسسه مهیار به طرق ذیل به انجام می رسد :

  • پرداخت کمک هزینه دارویی از طریق داروخانه سیزده آبان تهران 
  • هدایت بیماران نیازمند به پزشکان متخصص جهت ویزیت و مشاوره رایگان 
  • هدایت بیماران نیازمند به بیمارستانهای آموزشی در تهران جهت بستری ، جراحی و درمان رایگان 
  • تأمین پاره ای از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران مستمند به صورت امانت 
  • ارائه مشاوره های مددکاری رایگان برای بیماران در حال درمان و بهبود یافتگان 

 

Go to top