سفارش استند تبریک و تسلیت

استقرار سبد و تاج گل ، نمادی برای تبریک و یا ابراز همدردی در مجالس دوستان و اقوام محسوب می شود،
باید توجه داشت که هر روزه میلیون ها شاخه گل پر پر و ده ها هزار لیتر آب در این سرزمین کم بارش به هدر می رود.
شما می توانید بجای سفارش سبد یا تاج گلی که پس از یک یا دو روز خشک شده و به دور انداخته می شود، با سفارش استندهای تبریک و یا تسلیت مهیار و پرداخت وجه آن به حساب موسسه، در تداوم درمان بیماران مبتلا به سرطان تحت حمایت مهیار سهیم باشید.
موسسه خیریه مهیار هم استندی را به نام شما برای عرض تبریک یا ابراز همدردی از جانب خود به مراسم جشن و یا سوگواری مورد درخواست ارسال می کند و پس از پایان مراسم نیز آن را به موسسه باز می گرداند و بدین وسیله شما آداب اجتماعیتان را بجا آورده اید و در بهبودبیماران و جلوگیری از اتلاف آب (این نعمت بزرگ) سهیم شده اید.