کمک نقدی

هموطن و حامی گرامی ، هزينه هاي دارویی و درماني بیمار سرطانی مبالغ سنگيني را بر خانواده بيمار تحميل مي‌كند. شما حامی عزيز مي توانيد از طریق هر یک از شیوه های زیر، کمک نقدی مورد نظر خود را به حساب موسسه خیریه مهیار واريز فرماييد و رسيد پرداخت را جهت اعلام وصول از طريق تلفن ، تلگرام ، دورنگار و یا پست الکترونیک به موسسه ارسال نموده يا بطور حضوري تحويل دهيد تا ما نیز بتوانیم گزارشات مالی موسسه را هر چه دقیق تر و شفاف تر به اطلاع اعضا، حامیان و سایر مردم عزیز برسانیم. 

1- مراجعه حضوری به بانک و یا پرداخت اینترنتی:
بانك صادرات:
شماره حساب سپهر: 0207329200007 
شماره شبا: IR90 0190 0000 0020 7329 2000 07

بانك ملي:
شماره حساب سیبا: 0201023488006 
شماره شبا: IR23 0170 0000 0020 1023 4880 06

بانك پارسيان :

شماره حساب: 47000920434607

شماره شبا : IR11 0540 1041 4700 0920 4346 07

2- انتقال وجه از طریق کارت (کارت به کارت):

شما می توانید با دارا بودن هر یک از کارتهای عضو شبکه شتاب و از طریق دستگاههای عابر بانک و یا تلفن همراه ، مبلغ مورد نظر خود را به هر یک از کارتهای زیر واریز نمایید:
بانک صادرات – شماره کارت: 8061  -9001 – 6919  – 6037
بانک ملی – شماره کارت:    7511 – 9951  – 9911 – 6037
بانک پارسیان – شماره کارت:  8774- 1823- 0612- 6221