موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار 

     اقامتگاه مهیار ، سقف مهربانی بیماران پیوندی

پرداخت آنلاین

نوع پرداخت(*)
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

کد ملی
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

درصورت درج ایمیل، رسید پرداخت از وبسایت ارسال می گردد.

مبلغ(ریال)(*)
Invalid Input

واریزی
0 ریال

کدامنیتی(*)
کدامنیتی
Invalid Input

پرداخت

Go to top