بازدید مدیر عامل موسسه خیریه بهنام دهش پور از موسسه خیریه سرطان مهیار-خرداد 1400

بازدید مدیر عامل موسسه خیریه بهنام دهش پور از موسسه خیریه سرطان مهیار-خرداد 1400

بازدید مدیر عامل موسسه خیریه بهنام دهش پور از موسسه خیریه سرطان مهیار-خرداد 1400

بازدید مدیر عامل موسسه خیریه بهنام دهش پور از موسسه خیریه سرطان مهیار .

در صبح روز سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، جلسه بررسی زمینه های همکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور و موسسه خیریه سرطان مهیار

با حضور مدیر عامل موسسه خیریه بهنام دهش پور خانم رضایی و قائم مقام ایشان خانم خود سیانی و خانم دکتر میر حبیبی از شبکه ملی خیریه های سرطان در وزارت بهداشت و آقای شاکری فرد مدیر عامل موسسه خیریه مهیار و آقای دکتر اردکانی مدیر بخش پژوهش و عضو هیات مدیره موسسه خیریه مهیار و خانم افشار مدیر داخلی موسسه خیریه مهیار تشکیل شد

در این جلسه بطور مشخص در مورد طرح تحقیقاتی ارائه شده از طرف بخش پژوهش موسسه خیریه سرطان مهیار در زمینه بررسی

وضعیت روانشناسی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به خیریه سرطان در تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر عامل هر دو موسسه خیریه اظهار امیدواری کردند که همکاری تحقیقاتی بین دو موسسه بتواند در آینده نتایج خوبی در جهت بهبود وضعیت روانی بیماران سرطانی داشته باشد.

همچنین پیشنهاد تنظیم تفاهم نامه در بخش تحقیقات و پژوهش از سوی موسسه خیریه مهیار مطرح شد