All posts by mona heydar.

قند خون

قند خون

همه چیز با هضم شروع می‌شود غذایی که ما می‌خوریم هضم شده و به مواد مغذی ضروری از جمله گلوکز، که بدن می‌تواند از آنها بعنوان سوخت استفاده کند، تجزیه می‌شود. انسولین که توسط لوزالمعده…
گزارش خدمات موسسه مهیار مهر ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار مهر ۱۴۰۱

مکاتبه زمین لواسانات جهت ساخت اقامتگاه

مکاتبه زمین لواسانات جهت ساخت اقامتگاه

گزارش خدمات موسسه مهیار شهریور ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار شهریور ۱۴۰۱

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد  شهریور 1401

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد شهریور 1401

بازدید و دیدار با مددجویان اقامتگاه موسسه خیریه مهیار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط مهندس محمودی، مشاور وزیر بهداشت و دبیر کارگروه خیرین و مشارکت‌های مردمی مهندس حیدری‌پور، مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین…