بایگانی دسته بندی برای اخبار

مکاتبه زمین لواسانات جهت ساخت اقامتگاه

مکاتبه زمین لواسانات جهت ساخت اقامتگاه

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد  شهریور 1401

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد شهریور 1401

بازدید و دیدار با مددجویان اقامتگاه موسسه خیریه مهیار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط مهندس محمودی، مشاور وزیر بهداشت و دبیر کارگروه خیرین و مشارکت‌های مردمی مهندس حیدری‌پور، مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین…
جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه دوم در شهریور ۱۴۰۱ بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار اعضاء جلسه جناب آقای دکتر بیژن نوذری و جمعی ازدوستان  بهبود یافته تاریخ جلسه : ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت شروع و پایان جلسه :…
جلسه شهریور  ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه شهریور ۱۴۰۱ بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار اعضاء جلسه سرکار خانمها : حکمت مشتاق، دلبر لک و جمعی ازدوستان  بهبود یافته تاریخ جلسه : ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت شروع و پایان جلسه :…
حضور خادمین حرم امام زاده صالح(ع) – مرداد 1401

حضور خادمین حرم امام زاده صالح(ع) – مرداد 1401

حضور خادمین حرم امام زاده صالح (ع) همراه با پرچم گنبد امام رضا (ع) در اقامتگاه موسسه خیریه مهیار جهت عیادت از مددجویان ساکن اقامتگاه