بهبودی آقای بهرامی و بازگشت به شهرشان – دی 99

بهبودی آقای بهرامی و بازگشت به شهرشان – دی 99

بهبودی آقای بهرامی و بازگشت به شهرشان – دی 99

آقای بهرامی ، از بیماران مبتلا به سرطان مهمان اقامتگاه خیریه مهیار ، بعد از ۴۵ روز اقامت ، ترخیص شدند و به شهر خود برگشتند