تهیه ارزاق از جمعیت هلال احمر – اردیبهشت 99

تهیه ارزاق از جمعیت هلال احمر – اردیبهشت 99

تهیه ارزاق از جمعیت هلال احمر – اردیبهشت 99

حضور سرکار خانم افشار ، مدیر موسسه خیریه مهیار

در جمعیت هلال احمر جهت تهیه ارزاق برای بیماران مبلا به سرطان و نیازمند تحت پوشش مهیار