جلسه با دکتر رضایی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی – دی 99

جلسه با دکتر رضایی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی – دی 99

جلسه با دکتر رضایی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی – دی 99

در روز چهارشنبه سوم دی ۹۹ ، جناب آقای دکتر رضایی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی (ایرانی) دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران از موسسه خیریه مهیار بازدید داشتند و توافق هایی با موسسه مهیار در زمینه های زیر انجام شد

۱. ارتقا کیفیت غذا در جهت بهبودی سریع تر بیماران
۲. همکاری علمی و پژوهشی در نوع ارائه خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به سرطان در موسسه خیریه مهیار