جلسه بهبودیافته ها – بزرگداشت و یادمان – دی 1400

جلسه بهبودیافته ها – بزرگداشت و یادمان – دی 1400

جلسه بهبودیافته ها – بزرگداشت و یادمان – دی 1400

برگزاری مجدد جلسات بهبودیافته های موسسه خیریه مهیار
این جلسه با موضوع “بزرگداشت و یادمان دوستانی که آسمانی شدند” در دی ماه 1400 برگزار شد

با حضور
جناب آقایان  شاکری ،دکتر نوذری ، فولادوند
سرکار خانمها  بهاره افشار ،نازی قویدل ، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان بهبود یافته، تعدادی از اعضای خانواده ها و دوستان متوفی

 

۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ بعد از ظهر

تعداد شرکت کنندگان: حدود ۵۰ نفر

محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین

از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ دید و بازدید دوستان با توجه به اینکه جلسات بعد از دو سال آغاز شده بود .

* انجام پذیرایی *

از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ کلاس آوا درمانی گروهی به مدرسی جناب آقای فولادوند .

* از ساعت ۱۲ الی ۱۴ بزرگداشت دوستانی که در دوران کرونا فوت کردند.

در این بخش از برنامه :

الف)سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن نوذری

ب) شنیدن خاطراتی از اعضای خانواده و دوستان متوفی .

در پایان بخش برنامه ، جناب آقای شاکری ضمن یادبود از دوستانی که فوت کرده اند ،از حضور میهمانان تشکر و قدر دانی نمودند .

مقرر گردید از این به بعد کلاسها طبق روال قبل ادامه داشته باشد .