جلسه تیر 1401 با بهبودیافتگان

جلسه تیر 1401 با بهبودیافتگان

جلسه تیر 1401 با بهبودیافتگان

جلسه تیر 1401 بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار

اعضاء جلسه:
سرکار خانمها :
حکمت مشتاق ، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان بهبود یافته
تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۹:۳۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر
تعداد شرکت کنندگان: ۱۵ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین
————‐———-

* از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲
دورهمی دوستانه و صحبتهای سرکار خانم مشتاق
*پذیرایی
* از ساعت ۱۱ الی ۱۲
صحبتهای بعضی از دوستان بهبود یافته از خاطرات زمان کرونا و ذکر و یاد از دوستانی که آسمانی شدند .