جلسه دوم با بهبودیافته ها – دی 1400

جلسه دوم با بهبودیافته ها – دی 1400

جلسه دوم با بهبودیافته ها – دی 1400

جلسه دوم با بهبودیافته های عزیز موسسه خیریه مهیار

اعضاء جلسه: جناب آقایان ،شاکری ،فولادوند سرکار خانمها ،دکتر ماندانا موحد ، نازی قویدل و دلبر لک و جمعی ازدوستان بهبود یافته

تاریخ جلسه : ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ ساعت شروع و پایان جلسه : از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۴ بعد از ظهر

تعداد شرکت کنندگان: ۲۶ نفر

محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین

* از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۱۵ آوا درمانی گروهی به مدرسی جناب آقای فولادوند . – تمرین قطعه ای از یک تصنیف – تمرین شناخت دستگاه شور در آواز

* انجام پذیرایی * از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

تبادل نظر و کفتگو بین سرکار خانم دکتر موحد و دوستان بهبود یافته .