جلسه شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه شهریور  ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه شهریور ۱۴۰۱ با بهبودیافتگان

جلسه شهریور ۱۴۰۱ بهبودیافتگان عزیز موسسه خیریه مهیار

اعضاء جلسه
سرکار خانمها :
حکمت مشتاق، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان  بهبود یافته
تاریخ جلسه : ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۹:۳۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر
مهارتهای زندگی  توسط سرکار خانم مشتاق
تعداد شرکت کنندگان: ۱۸ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین