جلسه چهارم با بهبودیافته ها – بهمن ۱۴۰۰

.

جلسه چهارم با بهبودیافته ها – بهمن ۱۴۰۰

جلسه چهارم با بهبودیافته ها – بهمن ۱۴۰۰

اعضاء جلسه:
جناب آقایان ،دکتر نوذری ،شاکری، فرشاد فولادوند
سرکار خانمها ،
دکتر موحد،سیمین عسکری (نوازنده دف) ،نازی قویدل، دلبر لک
و
جمعی ازدوستان بهبود یافته و خانواده و دوستان محترم مرحومه سوری صفری به مناسبت برگزاری مراسم یادبود (چهلمین روز ) آسمانی شدن ایشان.

تاریخ جلسه : ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ساعت شروع و پایان جلسه :
از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر
تعداد شرکت کنندگان: ۶۵ نفر
محل برگزاری:ساختمان جامعه معلولین
————‐———-

* از ساعت ۱۰ الی ۱۲
آوا درمانی گروهی به مدرسی جناب آقای فولادوند .
تمرین یک تصنیف در دستگاه دشتی
تمرین صدا سازی
* از ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ پذیرایی
* از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
*سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن نوذری
* سخنرانی دختر خانم سوری صفری
*اجرای گروه موسیقی افغانی
*پذیرایی