حضور در شهرداری منطقه 9 هفته ملی مبارزه با سرطان -دی 98

حضور در شهرداری منطقه 9 هفته ملی مبارزه با سرطان -دی 98

حضور در شهرداری منطقه 9 هفته ملی مبارزه با سرطان -دی 98

در تاریخ 98/11/7
به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان
 جناب آقاي دكتر اردكاني عضو هيئت مديره موسسه مهيار با موضوع پيشگيري از انواع سرطان و
 سركارخانم افشار قائم مقام مديرعامل موسسه مهيار در سالن آمفي تئاتر معاونت امور اجتماعي و فرهنگي در منطقه ٩شهرداري تهران حضور داشتند.